Dagsorden til næste møde               Referater

Landsbyrådet

Tårup Landsbyråd arbejder ud fra en fælles udarbejdet udviklingsplan for Tårup. Landsbyrådet har opnået en række positive resultater for Tårups beboere og har flere undervejs.

Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune består af et antal lokale råd i Nyborg Kommunes landdistrikt, der hver er udpeget på lokale møder.

Formål for de lokale landsbyråd i Nyborg Kommune

  • at arbejde for lokalområdets sammenhold, identitet og trivsel.
  • at være sparringspartner for foreninger og grupper af borgere i lokalområdet.
  • at repræsentere lokalområdet i forhold til kommunen og anden myndighed, samt være høringspart i forbindelse med offentlig planaktivitet.
  • at deltage i kommunale arbejdsgrupper og udvalg.
  • at udgøre kontaktleddet til de andre lokalområder i samarbejdet samt til landsdækkende samarbejder af betydning for landdistriktsudviklingen.
  • at sende repræsentanter til Det Fælles Landsbyråd
  • at formidle initiativer for og tilbyde koordination af lokal foreningsaktivitet.
  • at assistere med finansieringssøgning for aktiviteter af betydning for lokalområdet.
  • at være ansvarlig for forvaltning af fællesmidler.

Du kan læse mere om landsbyrådets arbejde frem til 2023 på Tårupportalen.

Du kan kontakte landsbyrådet ved at skrive en e-mail til landbyrådsmedlem Anne Kirstine Knudsen: anne@kirstine.me