Landsbyrådet i Tårup - Dagsorden til næste møde

Dato: Tirsdag 7. maj 2024
Tid: 19.30
Mødeleder: Mette Bro Jansen
Dagsorden åben til den: 6. maj 2024
Mødested: Birgitte Cordes

Dagsorden 

 1. Opsamling siden sidst
  1. Kulturnat Nyborg den 24. maj 2024
  2. Fællesskabsstafet september 2024 ved Anne Kirstine
 2. Nyt subsite wwww.taarup.net for Tårup landsbyråd ved Anne Kirstine
 3. Opsamling årsmøde den 3. marts 2024 i Tårup Forsamlingshus ved Mette
 4. Erhvervs- og udviklingsudvalget besøger Stejlepladsen ved Tårup strand og Tårup den 3.juni 2024. Besøget sket i tæt samarbejde med Hanne og Svend Aage Bilde og Tårup Forsamlingshus
 5. Nedsættelse af gruppe til udarbejdelse af ny udviklingsplan ved Mette
 6. Nyt fra ny bestyrelse for Huset under Egen ved Karsten
 7. Næste møde
 8. Evt.