INDBYDELSE TIL BRUNCH I TÅRUP FORSAMLINGSHUS SØNDAG DEN 3. MARTS 2024 KL. 10.00-12.00

02-02-2024
Bestyrelsen for Tårup Forsamlingshus og Tårup Landsbyråd

Tårup Landsbyråd afholder årsmøde med drøftelser af det/de kommende års ønsker for byens udvikling herunder mulighed for at blive nyt medlem af landsbyrådet.

Tårup Landsbyråds logo, der er en illustration af den store eg bag forsamlingshuset i Tårup.

Hvorfor indbydelse?

Tårup Landsbyråd afholder årsmøde med drøftelser af det/de kommende års ønsker for byens udvikling herunder mulighed for at blive nyt medlem af landsbyrådet.

Etablering af ny forening, som skal drive Huset Under Egen (Frysehuset), som bliver overdraget til den nyetablerede forening på Tårup Forsamlingshus´ generalforsamlingen medio marts 2024. Tårup Landsbyråd og bestyrelsen for Tårup Forsamlingshus har udarbejdet vedtægter for foreningen Huset Under Egen. Vedtægterne kan rekvireres hos Hanne Dahl Dahl-Kastell@outlook.dk og Mette Bro Jansen mette.bro.jansen@hotmail.dk

Hvorfor deltage?

Hygge og drøftelse af drømme og visioner for byens fremtidige udviklingspotentiale, og hvordan vi fastholder og tiltrækker nye folk til byen.

Blive medlem af den nye bestyrelse for Huset Under Egen og nyt medlem af Tårup Landsbyråd.

Tilmelding ikke nødvendig.

Vær OBS på generalforsamlingen i Tårup Forsamlingshus

Overdragelsen af frysehuset til ny forening skal godkendes af en flertal af medlemmer af Tårup Forsamlingshus. Kom derfor til generalforsamlingen onsdag 20. marts 2024.

Vel mødt

Bestyrelsen for Tårup Forsamlingshus og Tårup Landsbyråd

2 kommentarer

Skriv et svar

Your email address will not be published.

Post comment