07-03.2024
Af Tove Damgaard og Marianne Ewertz Kvistgaard, Redaktionsgruppen, Tårup.dk (Kontakt)

Landsbyrådet afholdt sit første årsmøde, hvor de efterlyste ideer og visioner fra landsbyen. De lagde desuden op til at ét eller to nye medlemmer kunne melde sig til rådet, og endelig blev der afholdt stiftende generalforsamling for den nye forening ”Huset under Egen”.

Landsbyrådets årsmøde 3-3-2024 i Tårup Forsamlingshus. Der blev spist brunch af både store og små.
Landsbyrådets årsmøde 3-3-2024 i Tårup Forsamlingshus. Landsbyrådets formand, Mette Bro Jansen.
Landsbyrådets første årsmøde blev fejret med lækker brunch og stor interesse fra landsbyen. På nederste billede ses Landsbyrådets formand, Mette Bro Jansen. Fotos: Jørn Albertus

Landsbyrådet afholdt et årsmøde, hvor de efterlyste ideer og visioner fra landsbyen. De lagde desuden op til at ét eller to nye medlemmer kunne melde sig til rådet, og endelig blev der afholdt stiftende generalforsamling for den nye forening ”Huset under Egen”.

Kommunens vejledning for landsbyrådene lægger op til at nye medlemmer udpeges/melder sig på et lokalt møde, hvor alle i landsbyen kan deltage, og brunchen d. 3.3 viste, at Tårupperne gerne deltager i sådan et møde – ligesom de gerne bidrager med ideer til rådets arbejde.

Første punkt på dagsordenen var brunchen -og den var god og rigelig og lækkert tilberedt og arrangeret på stort tag-selv-bord af Anne-Lise og Dorte – og så var der mulighed for en halv times snak og hygge ved bordene.

Derefter indledte Mette Bro Jansen med velkomst og en gennemgang af rådets hidtidige arbejde – og gik så over til planer for det kommende arbejde.

Dark Sky (se gerne det flotte billede af nattehimlen hér på taarup.dk), Kulturnat i Nyborg, fremtiden for Frysehuset, Fællesskabsstafetten, transportabel sauna, legepladsen og de grønne områder er på programmet.

Fra salen kom der rigtigt mange ønsker/ideer/visioner, da Landsbyrådet gav ordet frit.

Cykelstier (også til Nyborg), aktiviteter for børn/unge (f.eks. skaterrampe eller klatrevæg), gadekær (bag fodboldbanen), grøn energi, café (eller værtshus, som det blev bemærket med et smil), fredagsbar, udsalg af produkter fra lokale producenter, højskoleweekend med kreative værksteder, samarbejde med skolen om brugen af og ønsker til de grønne områder, ungeråd (skurvognen i Rudme blev nævnt som et succesfuldt eksempel), krydderurtebed ved grillhytten, mere beplantning og flere flag, sikring af børns færdsel i landsbyen, samt en ønske om hajtænder i den nordlige ende af byen. Alle disse ideer vil landsbyrådet tage med i deres arbejde i det kommende år, og de har da fået materiale at arbejde med! Det var tydeligt, at deltagerne i brunchen satte pris på muligheden for at give deres besyv med; så ideen med årsmødebrunch må siges at være kommet godt fra start.

Efter dette punkt takkede Anne-Lise Paul Dyekjær for hans mangeårige arbejde i Landsbyrådet, og overrakte en gave.

Dette førte til næste del, som var en opfordring fra rådet til at nye medlemmer kunne melde sig. Martin Schier Christiansen fra Bækvej 8 meldte sig. Det er dejligt, at nye, unge beboere er så engagerede i landsbyens liv. Der er plads til endnu et medlem, så hvis nogen ønsker at bidrage (eventuelt med en prøveperiode), kan man henvende sig til Mette.

Efter at spørgsmål om, hvordan vedtægterne til Landsbyrådet var opstået – Anne-Lise kunne fortælle, at rådet er startet som en græsrodsbevægelse, som senere bredte sig til andre landsbyer i den gamle Ørbæk kommune – kom der en diskussion om valg ved generalforsamling eller ikke.  Spørgsmålet kom derfor med på listen over ideer fra deltagerne.

Endelig var der stiftende generalforsamling i ”Huset under ”Egen”. Klaus-Jørgen Pedersen var en effektiv dirigent, og efter gennemgang af vedtægterne blev der valgt 3 medlemmer til bestyrelsen. Sven Erik Larsen, Mathilde Nørgaard, og Trine Le Fevre blev valgt. Karsten Mengel bliver Landsbyrådets repræsentant, og Hanne Dahl repræsenterer Forsamlingshuset til én kan udpeges i en ny bestyrelse for Forsamlingshuset.

Download slides fra årsmødet her.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

Post comment