Landsbyrådet

Tårup Landsbyråd arbejder ud fra en fælles udarbejdet udviklingsplan for Tårup. Landsbyrådet har opnået en række positive resultater for Tårups beboere og har flere undervejs.

Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune består af et antal lokale råd i Nyborg Kommunes landdistrikt, der hver er udpeget på lokale møder.

Formål for de lokale landsbyråd i Nyborg Kommune

  • at arbejde for lokalområdets sammenhold, identitet og trivsel.
  • at være sparringspartner for foreninger og grupper af borgere i lokalområdet.
  • at repræsentere lokalområdet i forhold til kommunen og anden myndighed, samt være høringspart i forbindelse med offentlig planaktivitet.
  • at deltage i kommunale arbejdsgrupper og udvalg.
  • at udgøre kontaktleddet til de andre lokalområder i samarbejdet samt til landsdækkende samarbejder af betydning for landdistriktsudviklingen.
  • at sende repræsentanter til Det Fælles Landsbyråd
  • at formidle initiativer for og tilbyde koordination af lokal foreningsaktivitet.
  • at assistere med finansieringssøgning for aktiviteter af betydning for lokalområdet.
  • at være ansvarlig for forvaltning af fællesmidler.

Du kan læse mere om landsbyrådets arbejde frem til 2023 på Tårupportalen.

Du kan kontakte landsbyrådet her.