Goddav – jeg hedder Peder, jeg er præst

27-02-2024
Af Arne Nielsen, Redaktionsgruppen, Tårup.dk (Kontakt)

Når der er generalforsamling i Tårup Foredragsforening, er der selvfølgelig også foredrag. I år var det det Korshærs- og gadepræsten, Peder Thyssen, der fortalte om sit virke.

Gadepræsten Peder Thyssen holder foredrag om sit møde med de svage i samfundet ved Tårup Foredragsforenings generalforsamling.
Gadepræsten Peder Thyssen holder foredrag om sit møde med de svage i samfundet ved Tårup Foredragsforenings generalforsamling. Foto: Arne Nielsen.

Aftenen startede med fællesspisning af Erik Søemods stegte flæsk, med kartofler og persillesovs. Der var ca. 60 fremmødte.

Det var den velsmagende optakt til generalforsamlingen i Tårup foredragsforening den 22. februar, hvor de medlemmer af bestyrelsen der var på valg tog i mod genvalg!

Økonomien er solid, så foreningen har ingen problemer i den retning.

Præst i kirken, på gaden og blandt samfundets svageste
Så var der foredrag af gadepræst Peder Thyssen, som fortalte om sin gerning som præst i Odense.

Peder Thyssen har været tilknyttet flere omegnskirker ved Odense, samt Odense Domkirke siden 2002. Han har også været præst ”uden for kirken” for Kirkens Korshær fra 1992, og det betød at han virkede som gadepræst, arresthuspræst, gøglerpræst samt som igangsætter af diverse projekter i Odense.

Peder Thyssen berettede om sit arbejde blandt samfundets svageste, hovedparten misbrugere af den ene eller den anden slags, og han understregede vigtigheden af at møde folk, som de er, uden at komme med gode råd – dem havde de fleste fået rigeligt af.

I øjenhøjde med gadens folk fra mobil varmestue
Det, at han møder de svage borgere med et håndtryk, på lige fod med et ”goddav jeg hedder Peder, jeg er præst”, har vakt undren og samtidig respekt. .

Peder Thyssen har virket på tværs af Odenses varmestuer, og har etableret en trehjulet varmestue med en rød Christianiacykel, hvor han har kørt rundt i byen med kaffe og ind imellem uddeler spisebilletter til et varmt måltid.

Skriv et svar

Your email address will not be published.

Post comment